Business Boost

Dags att ta din business till nästa nivå! Genom att ta ett helhetsgrepp om ditt företag och analysera dina utmaningar och möjligheter föreslår jag strategier för utveckling och förändring – för att sen bryta ner dessa till operativa handlingar. Tillsammans gör vi en handlingsplan för hur du kan utveckla kundsamarbeten, erbjuda rätt tjänsteutbud, gynna produktutvecklingen och öka din kundnöjdhet.
Nätverkande, försäljning och marknadsföring, tre färdigheter som behövs mest men som oftast prioriteras minst, står i fokus under vårt samarbete. 

 
Tina Lindahl_FotografPiaGyllin22.jpg

JAG HJÄLPER DIG ATT

bygga ett starkt nätverk online via Linkedin

kompetenskartlägga färdigheter

omvandla färdigheter till inkomster

öka din synlighet och räckvidd

hitta och bearbeta din målgrupp

utveckla ditt erbjudande, produkter och tjänster

skapa nya affärsområden

 

LinkedIn & Social selling

Om du inte har upptäckt kraften i världens största affärsnätverk med 567 miljoner medlemmar så är det hög tid nu! Jag lär dig att hitta rätt personer och målgrupp, stärka ditt personliga varumärke, bli en tankeledare, hitta samarbeten, knyta värdefulla kontakter, boka möten, marknadsföra din verksamhet och göra affärer.

Tina Lindahl_FotografPiaGyllin132.jpg

JAG HJÄLPER DIG ATT

skapa ett attraktiv profil på världens största affärsnätverk

bygga ett strategiskt nätverk som jobbar åt dig

utforma en innehållsstrategi som talar till din målgrupp

konvertera kontakter online till möten offline

lär dig att knyta kontakter med personer av värde

attrahera talanger och samarbetspartners

en effektiv och kundorienterad kommunikation

 

People Boost

Sätt ditt företags viktigaste tillgång, dina medarbetare, i fokus! Jag hjälper dig att sätta rätt person på rätt plats och jag ser till att de syns på rätt sätt och engageras i er marknadsföring. Jag går igenom rollbeskrivningar och gör kompetensinventeringar och djupintervjuer för att matcha det mot vad företaget behöver. Jag ser till att målsättningar som sätts av ledningsgruppen blir till operativa handlingar för dig och ditt team. Välmående och lönsamhet är målet. 

Tina Lindahl_FotografPiaGyllin160.jpg

JAG HJÄLPER DIG ATT

skapa kreativa, starka och dynamiska team

se till att rätt person gör rätt sak kopplat till företagets mål

kartlägga företagets samlade kompetenser

skapa nyckelroller

utvärdera nuläget: hur mår din viktigaste tlllgång

skapa rollbeskrivningar

synliggöra dina kollegor genom kreativ employer branding